مهرگان

آرزوها

آرزوهای در انتظار


 

کامپیوتر آرزو

شرح آرزو: علیرضا و محمدرضا دو برادر 15 و 13 ساله هستند که آرزوی داشتن یک کامپیوتر را دارند      

تبلت آرزو

شرح آرزو: زهرا کودک 9 ساله آرزوی داشتن یک تبلت را دارد      

دوچرخه آرزو

شرح آرزو: سپهر کودک 9 ساله آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد.      

تبلت آرزو

شرح آرزو: فاطمه کودک 9 ساله آرزوی داشتن یک تبلت را دارد      

تبلت آرزو

شرح آرزو: زهرا کودک 9 ساله آرزوی داشتن یک تبلت را دارد      

تبلت آرزو

شرح آرزو: گلاره کودک 6 ساله آرزوی داشتن یک تبلت را دارد      

تبلت آرزو

شرح آرزو: سوگند کودک 9 ساله آرزوی داشتن یک تبلت را دارد      

دوچرخه آرزو

شرح آرزو: عرشیا کودک 9 ساله آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد.      

میز تحریر و صندلی آرزو

شرح آرزو: نارین 14 ساله در آرزوی میز تحریر و صندلی      

کامپیوتر آرزو

شرح آرزو: زهرا 14 ساله در آرزوی کامپیوتر      

پلی استیشن آرزو

شرح آرزو: امیرعلی 7 ساله در آرزوی پلی استیشن      

پلی استیشن آرزو

شرح آرزو: مهدی 14ساله در آرزوی پلی استیشن      

دوچرخه آرزو

شرح آرزو: سامان 10 ساله در آرزوی دوچرخه      

دوچرخه آرزو

شرح آرزو: مهدی 13 ساله در آرزوی یک دوچرخه      

اسکوتر آرزو

شرح آرزو: مهدی 6 ساله در آرزوی یک اسکوتر      

میز تحریر آرزو

شرح آرزو: زینب 6 ساله در آرزوی یک میز تحریر      

آرزوهای برآورده شده


 

دوچرخه آرزو

در تاریخ: 96/03/30 برآورده شد.       شرح آرزو: شقایق دختر بچه ی 8 ساله آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد      

دوچرخه آرزو

در تاریخ: 96/03/31 برآورده شد.       شرح آرزو: شقایق کودک 10 ساله یک دوچرخه را آرزو دارد.      

جشن تولد آرزو

در تاریخ: 1395-06-14 برآورده شد.       شرح آرزو: محنا و ایلما دو خواهر بودند که آرزوی داشتن یک جشن تولد را داشتند و به کمک خیرین گرانقدر به این آرزو دست یافتند.      

کامپیوتر آرزو

در تاریخ: 1396-01-07 برآورده شد.       شرح آرزو: نگین نوجوان 17 ساله آرزوی داشتن یک کامپیوتر را دارد.      

دوچرخه آرزو

در تاریخ: 96/03/20 برآورده شد.       شرح آرزو: امیرعلی کودک 5 ساله آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد.      

اسباب بازی آرزو

در تاریخ: 1395-12-04 برآورده شد.       شرح آرزو: ستایش کودک 6 ساله آرزوی داشتن اسباب بازی های کودکانه را دارد.      

میز تحریر آرزو

در تاریخ: 96/04/08 برآورده شد.       شرح آرزو: کوروش کودک 6 ساله آرزوی داشتن میز تحریر را دارد.      

گیرنده دیجیتال آرزو

در تاریخ: 96/04/10 برآورده شد.       شرح آرزو: کوثر کودک 10 ساله آرزوی داشتن یک گیرنده دیجیتال تلویزیون را دارد.      

دوچرخه آرزو

در تاریخ: 96/04/19 برآورده شد.       شرح آرزو: ابوالفضل 12 ساله در آرزوی یک دوچرخه      

لباس نو آرزو

در تاریخ: 96/04/15 برآورده شد.       شرح آرزو: پارسا 8 ساله در آرزوی لباس نو      

دوچرخه آرزو

در تاریخ: 96/04/18 برآورده شد.       شرح آرزو: محمد 12 ساله در آرزوی دوچرخه      

کفش و لباس نو آرزو

در تاریخ: 96/04/21 برآورده شد.       شرح آرزو: آیناز 9 ساله در آرزوی کفش و لباس نو      

عروسک آرزو

در تاریخ: 96/04/12 برآورده شد.       شرح آرزو: فاطمه 10ساله در آرزوی عروسک      

کفش صورتی آرزو

در تاریخ: 96/04/15 برآورده شد.       شرح آرزو: عسل 6 ساله در آرزوی کفش صورتی      

دوچرخه آرزو

در تاریخ: 96/04/20 برآورده شد.       شرح آرزو: دانیال 16 ساله در آرزوی یک دوچرخه      

دوچرخه آرزو

در تاریخ: 96/04/22 برآورده شد.       شرح آرزو: ابوالفضل 6 ساله در آرزوی یک دوچرخه