استند و سبد گل های شادی

با آرزوی سلامتی و شادابی برای كليه همياران گرامی، استند و سبد گل های شادی موسسه جهت عرض تبریک و شادباش و حمايت از كودكان در حال تحصیل به عنوان جایگزینی برای گل طبیعی ارایه می گردد. همیاران می توانند جهت سفارش به صورت تلفنی یا حضوری سفارش خود را ثبت نمایند و موسسه وظيفه حمل ، نصب و جمع آوري را به عهده خواهد داشت.

سبد گل بزرگ کد 51

سبد گل بزرگ کد 52

سبد گل متوسط کد 71

سبد گل متوسط کد 72

سبد گل متوسط کد 73

سبد گل متوسط کد 75

سبد گل متوسط کد 76

استند های شادی

استند شادی عرض 80

استند شادی عرض 100

استند شادی عرض 80