جنگل مهرگان

درخت زندگی

زاگرس زیبا در غرب و جنوب غربی ایران با بلوط و بنه هایش، کبک و سنجاب و آهوانش، بارش برف و ‏باران بی امان در زمستان های سخت و طولانی اش، بوی چَویل و بابونه اش و مردمان سختکوش و ‏مهمان نوازش بخشی از هویت جغرافیایی و ملی ماست.‏ اما این جنگل های وسیع با زیست بوم بی نظیر سال هاست در معرض شکارهای بی رویه، قطع درختان، ‏آتش سوزی و نابودیست.‏ در موسسه مهرگان با هدف احیای درختان بومی منطقه زاگرس، آموزش میزان اهمیت حفاظت و ‏نگهداری منابع طبیعی به کودکان و گسترش فرهنگ مراقبت از این گنجینه ارزشمند بین عموم جامعه، ‏تصمیم به پیاده سازی طرح جنگل مهرگان گرفتیم.‏ و تولد این جنگل را با طرح درخت زندگی آغاز خواهیم کرد: با کاشتن نهال در جشن شادی، تولد، ‏ازدواج و حتی غم از دست دادن عزیزانمان به یاد آنها دست به دست هم می دهیم و به طبیعت نفس ‏دوباره می بخشیم و هدیه ای سبز از جنس طبیعت و زندگی به عزیزانمان اهدا می کنیم. با شرکت در ‏این طرح می توانید با پرداخت هزینه ای که صرف تهیه، کاشت، مراقبت، آبیاری و پلاک زنی نهال و ‏آموزش کودکان تحت پوشش خواهد شد، به حیات و سرسبزی جنگل های زاگرس کمک کنید.‏ در طرح درخت زندگی ما با نیت خوب شما و به یاد عزیزانتان نهال می کاریم و تا به ثمر رسیدن، از آن ‏مراقبت خواهیم کرد.‏

‏ (( باشد که سرزمینمان سرسبز و زنده بماند))‏

خیریه