درخت آرزوها

تا به امروز  218   آرزو توسط همیاران مهرگان برآورده شده است

مهرگان

کامپیوتر

درانتظار برآورده شدن

نازنین دختر 17 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه کامپیوتر را دارد

مهرگان

کامپیوتر

درانتظار برآورده شدن

مبین پسر 15 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه کامپیوتر را دارد

مهرگان

لپ تاپ

درانتظار برآورده شدن

سارا دختر 17 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه لپ تاپ را دارد

مهرگان

میز تنیس

درانتظار برآورده شدن

معصومه دختر 17 ساله آرزوی داشتن میز تنیس را دارد

مهرگان

لپ تاپ

درانتظار برآورده شدن

مریم دختر 22 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه لپ تاپ را دارد

مهرگان

پلی استیشن

درانتظار برآورده شدن

کیان پسر بچه 8 ساله آرزوی داشتن پلی استیشن را دارد

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

آیناز دختر بچه 9 سالی آرزوی داشتن گوشی موبایل را دارد

مهرگان

دوچرخه 26

درانتظار برآورده شدن

آیلا دختر 9 ساله آرزوی دوچرخه دارد

مهرگان

کامپیوتر

درانتظار برآورده شدن

سارینا 15 ساله آرزوی کامپیوتردارد

مهرگان

پلی استیشن

درانتظار برآورده شدن

محمدرضا 11ساله آرزوی پلی استیشن 3 را دارد

مهرگان

دوچرخه 24

درانتظار برآورده شدن

ابوالفضل 12 ساله آرزوی داشتن دوچرخه 24 را دارد

مهرگان

هنز فری

درانتظار برآورده شدن

فاطمه دختر 13 ساله آرزوی هنز فری را دارد

مهرگان

کمد جای لباس

درانتظار برآورده شدن

آینازدختر 11 ساله آرزوی کمد جای لباس را دراد

مهرگان

کفش فوتسال

درانتظار برآورده شدن

محمد حسام پسر 15 ساله آرزوی کفش فوتسال را دارد سایز 42