درخت آرزوها

تا به امروز  144   آرزو توسط همیاران مهرگان برآورده شده است

مهرگان

کامپیوتر

درانتظار برآورده شدن

نازنین دختر 17 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه کامپیوتر را دارد

مهرگان

کامپیوتر

درانتظار برآورده شدن

مبین پسر 15 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه کامپیوتر را دارد

مهرگان

لپ تاپ

درانتظار برآورده شدن

سارا دختر 17 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه لپ تاپ را دارد

مهرگان

تخت خواب

درانتظار برآورده شدن

محمدامین پسر بچه 7 ساله آرزوی داشتن تخت خواب را دارد

مهرگان

میز تنیس

درانتظار برآورده شدن

معصومه دختر 17 ساله آرزوی داشتن میز تنیس را دارد

مهرگان

تاب دو نفره

درانتظار برآورده شدن

زهرا دختر بچه 15 ساله آرزوی داشتن تاب دو نفره را دارد

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

فاطمه دختربچه 14 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه تبلت را دارد

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

مهدی پسربچه 14 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه تبلت را دارد

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

پریا دختربچه 9 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه تبلت را دارد

مهرگان

لپ تاپ

درانتظار برآورده شدن

مریم دختر 22 ساله آرزوی داشتن یک دستگاه لپ تاپ را دارد

مهرگان

کفش اسکیت

درانتظار برآورده شدن

فاطمه دختربچه 9 ساله آرزوی داشتن کفش اسکیت را دارد

مهرگان

دوچرخه 24

درانتظار برآورده شدن

محمدحسام پسر 12ساله آرزوی داشتن دوچرخه را دارد

مهرگان

دوچرخه 16

درانتظار برآورده شدن

رها دختربچه 7 ساله آرزوی داشتن دوچرخه را دارد

مهرگان

دوچرخه 24

درانتظار برآورده شدن

محمدحسین پسربچه 12 ساله آرزوی داشتن دوچرخه را دارد

مهرگان

ماشین قرمز اسباب بازی

درانتظار برآورده شدن

امیر حسین پسربچه 11 ساله آرزوی داشتن ماشین اسباب بازی قرمز را دارد

مهرگان

ماشین کنترلی

درانتظار برآورده شدن

ابوالفضل 11 ساله آرزوی داشتن ماشین کنترلی را دارد

مهرگان

کاپشن پشمی دخترانه

درانتظار برآورده شدن

غزل 11 ساله آرزوی داشتن کاپشن پشمی را دارد

مهرگان

ماشین بزرگ اسباب بازی

درانتظار برآورده شدن

امیرعباس پسربچه 6 ساله آرزوی داشتن ماشین اسباب بازی بزرگ را دارد

مهرگان

پلی استیشن

درانتظار برآورده شدن

کیان پسر بچه 8 ساله آرزوی داشتن پلی استیشن را دارد

مهرگان

تبلت

درانتظار برآورده شدن

آیناز دختر بچه 9 سالی آرزوی داشتن گوشی موبایل را دارد

مهرگان

بلوز شلوار و کفش

درانتظار برآورده شدن

مازیار نوجوان 14 ساله آرزوی داشتن لباس و کفش را دارد