روز جهانی خیریه گرامی باد

    1394/6/14

14 شهریور برابر با 5 سپتامبر روز جهانی خیریه International Day Of Charity است . موسسه خیریه نیک بنیادان مهرگان این روز را به همه خیرین و نیکوکاران، تبریک می گوید.