رستوران ساچ به جمع حامیان مهرگان پیوست

    1395/5/27

با تلاش صورت گرفته رستوران ساچ نیز به جمع حامیان موسسه خیریه مهرگان پیوست و قرار بر آن شد که این رستوران بصورت ماهیانه تعدادی غذای گرم برای کودکان مورد حمایت این موسسه و خانواده ی آنها تهیه نمایید.