راه اندازی در گاه خرید اینترنتی

   

به زودی امکان پرداخت اینرنتی کمک های شما عزیزان از طریق درگاه های پرداخت الکترونیک بانک های تجارت و سامان در سایت فراهم خواهد شد