شرکت در دوازدهمين نمايشگاه سراسري كتاب کرمانشاه

    1395/8/24

به اطلاع ميرساند كه موسسه خيريه مهرگان جهت معرفي و ارتباط با همشهريان عزيز در دوازدهمين نمايشگاه سراسري كتاب واقع در مركز نمايشگاه بين المللي پارك شاهد از ٢٤ لغايت ٢٩ آبان ماه شركت كرده است، لذا از كليه دوستان و همياران دعوت ميشود تا از غرفه موسسه بازديد كرده و دوستان و همشهريان گرامي را آگاه سازند.
 اميدواريم كه اين تلاش به شناساندن هر چه بيشتر و بهتر مهرگان و حمايت وسيعتر كودكان نيازمند در حال تحصيل كمك كند.
ساعات بازيد ٩ تا ١٢ صبح و ٣ تا ٨ بعدازظهر