راه اندازی پروفایل اعضای مهرگان

پروفایل کاربری اعضای مهرگان جهت پرداخت حق عضویت و مشاهده تاریخچه کمک راهاندازی شد

    1394/4/09

جهت رفاه حال اعضای موسسه، پروفایل کاربری اعضای مهرگان راه اندازی شد. اعضا می توانند از طریق همین سایت و لینک ورود به پروفایل کاربری، با نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی به پروفایل کاربری دسترسی داشته باشند.

امکان پرداخت حق عضویت های ماهیانه و فوق العاده و همچنین مشاهده تاریخچه پرداخت ها از قابلیت های این سامانه می باشد.