باغچه مينو نیز به جمع حامیان مهرگان پیوست

    1395/11/6

به اطلاع دوستان و حاميان موسسه خيريه مهرگان ميرساند كه مجموعه باغ، تالار و تشريفات باغچه مینو هم به جمع همياران مهرگان پيوست.