تفاهم نامه همکاری

عقد تفاهم نامه همکاری با فروشگاه اینترنتی سیتی مال

روابط عمومی     1396/6/11

در جهت نیل به اهداف موسسه،تفاهم نامه اي با فروشگاه اينترنتي سيتي مال منعقد شده است كه اميدواريم باعث رشد و ارتقا خدمات به نيازمندان جامعه گردد، ضمن خير مقدم به مديريت و كاركنان اين مجموعه، موفقيت و سلامتي را براي آنها آرزومنديم.