تفاهم نامه همکاری

عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت مهندسی ایده مکاترونیک ماد

روابط عمومی     1396/6/21

به اطلاع ميرسانيم تفاهم نامه اي با شركت مهندسي ايده مكاترونيك ماد توليدكننده بسته هاي آموزشي روبو هيدرو جهت  حمايت از كودكان و خانواده هاي تحت پوشش مهرگان منعقد شده كه اميدواريم باعث رشد و ارتقا خدمات به نيازمندان جامعه گردد، ضمن خير مقدم به مديريت و كاركنان اين مجموعه  و سپاسگزاري از نوع نگاه انسان دوستانه شان، موفقيت و سلامتي را براي آنها آرزومنديم.