عقد تفاهم نامه همکاری با انجمن داروسازان

عقد تفاهم نامه همکاری با انجمن داروسازان

روابط عمومی     1396/7/3

به اطلاع ميرسانيم تفاهم نامه اي با انجمن داروسازان استان کرمانشاه جهت  حمايت از كودكان و خانواده هاي تحت پوشش مهرگان منعقد شده كه اميدواريم باعث رشد و ارتقا خدمات به نيازمندان جامعه گردد، ضمن خير مقدم به مديريت و اعضا اين مجموعه  و سپاسگزاري از نوع نگاه انسان دوستانه شان، موفقيت و سلامتي را براي آنها آرزومنديم.